Текстик

— У пана атамана нема золотого запасу.

^