Текстик

Вода в сосуде прозрачна; вода в море темна.

^